Cuối năm thăm bạn Võ Văn Kha

Huế, ngày 28-1-2018
Ngày 28-1-2018 Ái hữu kỹ thuật – Huế đến thăm Anh Võ VĂN KHA cựu hs KT-Huế nk 65-70, ở gần Mang Cá, đường Đào Duy Anh,Tp Huế, hoàn cảnh của A. Kha có thể ghi tóm tắt như sau: “…đã đến cuối cùng của sự khổ đau, không những khổ đau bản thân anh mà còn khổ đau cho bà chi ruột ở vậy không lập gia đình để chăm sóc em, là cựu giáo viên, có tuổi đời trên 70 rồi…”
Vẫn biết mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nhưng đứng trên quan điểm tình đồng môn Kỹ Thuật Huế, bản thân tôi thấy đau lòng khi đến thăm KHA, làm sao đánh giá hết, biết trước được số phận của mình, bạn mình, và của mọi người trong tương lai, cho nên tôi thấy tất cả điều Vô Thường..
” Thật ra khi chết chúng ta không mang theo được gì ” ….thế thì hãy quan tâm đến nhau khi có thể các bạn ơi!
Theo tôi đã thấy thì hãy quan tâm, hãy mở lòng cho đi trong điều kiện cho phép.
Trong cuộc sống làm sao mình biết về tương lai của mình sẽ ra sao??
Tôi trân trọng kêu gọi các bạn hãy quan tâm, chia sẻ với VÕ VĂN KHA cựu hs KT Huế NK 65-70 và các hoàn cảnh tương tự.

Võ  Văn Kinh

Leave a Reply