BÁO CÁO CHI PHÍ NGÀY TẶNG QUÀ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC CỰU HỌC SINH KỸ THUẬT HUẾ, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 28/1/2018

Huế,ngày 31-1-2018

( Đính kèm phụ bản chụp )
Tổng cộng chi : Gạo + đường + dầu ăn + mỳ gói = 300.000 đ x 23 xuất = 6.900.000 đồng (A)
Tiền mặt : mỗi xuất 200.000 đ x 22 xuất = 4.400.000 đồng (B ) ( 01 xuất Võ văn Kha TM = 500.000 đ (B))
* Chi phí xuất quà tặng 23 xuất : 11.800.000 đồng
* Chi phí thuê 01 xe chở quà tặng + người đi/ngày : 500.000 đ (B)
Tổng chi phí cho ngày tặng quà ngày 28-1-2018 :12,300,000 đồng (C)
( Mười hai triệu,ba trăm ngàn đồng chẳn )

Ban LL ÁI HỮU KỸ THUẬT
Phụ trách Thiện Nguyện
Võ văn Kinh
-Ghi chú: các bạn đọc (phụ bản chụp)

Leave a Reply