HỌP BAN LL ÁI HỮU KỸ THUẬT HUẾ CHUẨN BỊ CHO NGÀY KHÁM SỨC KHỎE, PHÁT TUỐC & TẶNG QUÀ

Sáng ngày Chúa nhật 11-11-2018 Ban LL AHKT HUẾ đã họp bàn về việc ngày Khám Bệnh 18-11-2018. Anh em thống nhất phân công những việc phải làm cho ngày Khám Bệnh sao cho hôm đó mọi việc đều được hoàn thành tốt đẹp.Với một tấm lòng tất cả anh em đều vui vẻ.

Mổi người khi ra về đều có  gói quà anh Kinh tặng đem từ Mỹ về. Một sáng chúa nhật vui vui….

Leave a Reply