Ái hữu kỹ thuật Đà Nẵng thăm Huế

Ngày 18-4-2018, Quý cô trong đội văn nghệ của AHKT ĐN đi thăm Huế.
Đội văn nghệ của Ái Hữu Kỹ Thuật Đà Nẵng  sẽ tham gia một vài tiết mục trong ngày gặp mặt truyền thống của AHKT Huế sắp đến (3/6/2018).

Leave a Reply