Tác giả: ADM Admin

Show Posts in

THƯ MỜI TẢO MỘ 2019

KÊNH THÔNG TIN CỦA ÁI HỮU KỸ THUẬT KỸ THUẬT HUẾ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ——————————— Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2019 ÁI HỮU KỸ THUẬT HUẾ THƯ MỜI TẢO MỘ Với mục đích đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn và tưởng nhớ đến Thầy …

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC CẤP THẺ BẢO HIỂM MIỄN PHÍ (TÍNH ĐẾN NGÀY 1/11/2018) ĐẾN QUÝ THẦY CÔ GIÀ YẾU BỆNH TẬT, CÁC CỰU HS KỸ THUẬT HUẾ BỆNH TẬT KHÓ KHĂN. ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 18-11-2018 TẠI HUẾ.

Thay mặt Ái Hữu Kỹ Thuật Huế, chúng tôi kính cám ơn quý Thầy Cô, bạn đồng môn Kỹ Thuật Huế từ mọi miền trên khắp đất nước Việt Nam và các nơi trên thế giới, đã đóng góp vật chất và tinh thần cho quỹ khám bệnh …