Tác giả: ADM Admin

Show Posts in

Tam bành lục tặc là gì?

(PGVN) Kính thưa thầy, con thường nghe nói tam bành lục tặc mà con không hiểu tam bành là gì? Lục tặc là sao? Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu. Con cảm ơn thầy. Câu hỏi của phật tử nó có liên quan đến một điển …

Vạn sự luôn tùy duyên

Minh Mẫn Có một câu nói thế này: “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do”. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp, …