Tác giả: ADM Admin

Show Posts in

Dự họp mặt truyền thống Kỹ Thuật Đà Nẵng ngày 01/4/2018

Ngày họp mặt truyền thống KTĐN 01/4/2018, “Trò” nay đã “thất thập” không những được gặp mặt Thầy Trần Hữu Tế, Thầy Nguyễn Thanh Phò, Thầy Trần Như Ái, Thầy Vĩnh Ba, Thầy Trần Phát Lạc … (từ trái sang) mà còn được mời các Thầy cụng ly, …