Tác giả: ADM Admin

Show Posts in

Tam bành lục tặc là gì?

(PGVN) Kính thưa thầy, con thường nghe nói tam bành lục tặc mà con không hiểu tam bành là gì? Lục tặc là sao? Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu. Con cảm ơn thầy. Câu hỏi của phật tử nó có liên quan đến một điển …