Chuyên mục: Bài viết

Show Posts in

THƯ MỜI TẢO MỘ 2019

KÊNH THÔNG TIN CỦA ÁI HỮU KỸ THUẬT KỸ THUẬT HUẾ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ——————————— Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2019 ÁI HỮU KỸ THUẬT HUẾ THƯ MỜI TẢO MỘ Với mục đích đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn và tưởng nhớ đến Thầy …

Ký ức một thời

Niên khóa 1965-1966, tôi theo học  lớp 6 ( đệ thất) trường La San thuộc huyện Phú Vang, đến năm 1968 tôi chuyển trường. Số là nhà hàng xóm của tôi có một anh đi làm việc trong Nhà Máy Đèn Huế, nghề nghiệp nôm na gọi là …