Chuyên mục: Bài viết

Show Posts in

Ký ức một thời

Niên khóa 1965-1966, tôi theo học  lớp 6 ( đệ thất) trường La San thuộc huyện Phú Vang, đến năm 1968 tôi chuyển trường. Số là nhà hàng xóm của tôi có một anh đi làm việc trong Nhà Máy Đèn Huế, nghề nghiệp nôm na gọi là …