Chuyên mục: Giao lưu bạn bè

Show Posts in

Người về từ Canada

Gặp mặt thân mật cựu hs kỹ thuật Huế lớp chuyên nghiệp ban dụng cụ nk 70-75 Một chiều mùa đông se lạnh, thắm đượm  tình đồng môn, người từ Canada về thăm lại bạn Kỹ thuật Huế ( Nguyễn Duy Đoàn ). Kinh VV Từ trái sang: …