Chuyên mục: Bài viết

Show Posts in

Ký ức một thời

Niên khóa 1965-1966, tôi theo học  lớp 6 ( đệ thất) trường La San thuộc huyện Phú Vang, đến năm 1968 tôi chuyển trường. Số là nhà hàng xóm của tôi có một anh đi làm việc trong Nhà Máy Đèn Huế, nghề nghiệp nôm na gọi là …

Tam bành lục tặc là gì?

(PGVN) Kính thưa thầy, con thường nghe nói tam bành lục tặc mà con không hiểu tam bành là gì? Lục tặc là sao? Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu. Con cảm ơn thầy. Câu hỏi của phật tử nó có liên quan đến một điển …