Chuyên mục: Bài viết

Show Posts in

Kỷ niệm xưa

Vào năm 1970 tôi thi đậu vào lớp đệ ngũ, nay là lớp 8 trường Trung học kỹ thuật Huế. Ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục kỹ thuật, kết hợp dạy nghề và giáo dục phổ thông. Đối với Ba Mạ tôi  lý do của việc …