Chuyên mục: Truyện ngắn, bút ký, hồi ký

Show Posts in

Ký ức một thời

Niên khóa 1965-1966, tôi theo học  lớp 6 ( đệ thất) trường La San thuộc huyện Phú Vang, đến năm 1968 tôi chuyển trường. Số là nhà hàng xóm của tôi có một anh đi làm việc trong Nhà Máy Đèn Huế, nghề nghiệp nôm na gọi là …

Kỷ niệm xưa

Vào năm 1970 tôi thi đậu vào lớp đệ ngũ, nay là lớp 8 trường Trung học kỹ thuật Huế. Ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục kỹ thuật, kết hợp dạy nghề và giáo dục phổ thông. Đối với Ba Mạ tôi  lý do của việc …