Chuyên mục: Tin buồn

Show Posts in

Tin buồn.

Huế, ngày 29-1-2018 Thăm tang và phúng điếu. AHKT Huế đã đi thăm tang và phúng điếu bạn Ngô đình Tâm cựu hs KTH NK 71-77 Pháp Danh: Quãng Khai Đã tạ thế vào lúc 17 giờ,ngày 27-1-2018 Hưởng thọ 61 tuổi Linh cữu quàng tại tư gia …

Tin buồn

Được tin Nhạc Phụ của anh Trần Hữu Cánh cựu HS KT Huế NK 70-75 là cụ ông Nguyễn Văn Hạt Đã từ trần vào luc 07 giờ 00 ,ngày 12-1-2018 ( nhằm ngày 26-11-năm Đinh Dậu ) Hưởng Thọ 92 tuổi Tang lễ hiện quàn tại Làng …