Chuyên mục: Tin tức

Show Posts in

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHÁM BỆNH PHÁT THUỐC CẤP THẺ BẢO HIỂM MIỄN PHÍ (TÍNH ĐẾN NGÀY 1/11/2018) ĐẾN QUÝ THẦY CÔ GIÀ YẾU BỆNH TẬT, CÁC CỰU HS KỸ THUẬT HUẾ BỆNH TẬT KHÓ KHĂN. ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 18-11-2018 TẠI HUẾ.

Thay mặt Ái Hữu Kỹ Thuật Huế, chúng tôi kính cám ơn quý Thầy Cô, bạn đồng môn Kỹ Thuật Huế từ mọi miền trên khắp đất nước Việt Nam và các nơi trên thế giới, đã đóng góp vật chất và tinh thần cho quỹ khám bệnh …