Chuyên mục: Tin tức

Show Posts in

Dự họp mặt truyền thống Kỹ Thuật Đà Nẵng ngày 01/4/2018

Ngày họp mặt truyền thống KTĐN 01/4/2018, “Trò” nay đã “thất thập” không những được gặp mặt Thầy Trần Hữu Tế, Thầy Nguyễn Thanh Phò, Thầy Trần Như Ái, Thầy Vĩnh Ba, Thầy Trần Phát Lạc … (từ trái sang) mà còn được mời các Thầy cụng ly, …

Viết về trường Trung Học Kỹ Thuật Huế

1) CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG BÁ CÔNG: (Trích từ trang web của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) ” Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành …