Chuyên mục: Tin tức

Show Posts in

Võ Văn Kinh và bạn Phan Đáo đến Houston (Mỹ) thăm AHKT

Houston, ngày 13-10-2018 Từ Toronto canada đến Houston Mỹ, lúc 17 giờ 20. rất vui khi được các bạn KT ĐN +Huế đón tại phi trường .Một cuộc hội ngộ các cựu học sinh Kỹ Thuật tại hãi ngoại rất chân tình. Đúng nghĩa với tinh thần Đồng …

Lên đường thăm Ái Hữu Kỹ Thuật Huế tại Mỹ

Québec,13-10-2018 Giả từ Québec, Montreal đến Toronto để đi Houston Mỹ. Tại phi trường Québec, ngồi cạnh là bạn Phan Đáo cùng đi qua Mỹ Quécbec những ngày đáng nhớ… ( Từ Québec đi đến Toronto máy bay nội địa ) VVK