Chuyên mục: Tin tức

Show Posts in

Báo cáo tài chính (Từ 26/6/2017 đến 31/5/2018)

PHÁT BIỂU CỦA ANH VÕ VĂN KINH PHÓ TRƯỞNG BAN LL ÁI HỮU KỸ THUẬT – HUẾ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN Kính thưa Thầy Nguyễn Xuân Khai cựu  Hiệu Trưởng Kỹ Thuật Huế giai đoạn 1962-1965 Kính thưa Tiến sỹ Lê Văn Luận, Phó hiệu trưởng …

THƯ CẢM ƠN

ÁI HỮU KỸ THUẬT – HUẾ THƯ CẢM ƠN.               Kính gửi Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.               Kính gửi Thầy Nguyễn Xuân Khai cựu HT Trường Kỹ Thuật Huế giai đoạn 1962-1965 và phu nhân.               Kính gửi quí vị khách Quý, Quý …