Chuyên mục: Tin tức

Show Posts in

THƯ CẢM ƠN

ÁI HỮU KỸ THUẬT – HUẾ THƯ CẢM ƠN.               Kính gửi Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.               Kính gửi Thầy Nguyễn Xuân Khai cựu HT Trường Kỹ Thuật Huế giai đoạn 1962-1965 và phu nhân.               Kính gửi quí vị khách Quý, Quý …