Chuyên mục: Uncategorized

Show Posts in

Đến Tp Minnesota

Chuẩn bị lên máy bay rời khỏi TP Houston đi đến Tp Minnesota Cựu HS KT Lê tất Chánh và Cựu HS KT Phan Đáo đưa ra tiển ra phi trường Houston Mỹ Chào các bạn, cám ơn các bạn..