Cuối năm thăm bạn Quy tại Bệnh Viện Trung Ương Huế

Chiều cuối năm, chiều ngày 12-2-2018 (27 tháng chạp), đi thăm bạn Trần Quy cựu hs KT Huế, ban chuyên nghiệp  NK 70-75.
Bạn vừa mổ xong, nằm tại Bệnh viện Trung Ương Huế.
Ái Hữu Kỹ Thuật Huế đã đến thăm và chia sẻ những khó khăn của bạn Quy.
Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và toàn thể gia đình.

Chúc bạn Quy  và gia đình một năm mới thật mạnh khỏe và nhiều may mắn.

Gần Tết đến mà nằm Bệnh viện, buồn thật…..

Kinh VV