Dự sinh nhật bạn Trần Thục, cựu HSKT chuyên nghiệp NK 70-75

Anh em đến dự  sinh nhật của Trần Thục cựu hs KT Huế NK: 70-75 tại tư gia, cùng a Bảo và a Bớt
Vào ngày cuối năm 2017.

Quốc Bảo

Leave a Reply