Dự họp mặt truyền thống Kỹ Thuật Đà Nẵng ngày 01/4/2018

Ngày họp mặt truyền thống KTĐN 01/4/2018, “Trò” nay đã “thất thập” không những được gặp mặt Thầy Trần Hữu Tế, Thầy Nguyễn Thanh Phò, Thầy Trần Như Ái, Thầy Vĩnh Ba, Thầy Trần Phát Lạc … (từ trái sang) mà còn được mời các Thầy cụng ly, thật là HẠNH PHÚC không dễ tìm.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người
Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Kinh Vo Van
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi và món ăn

Leave a Reply