Họp trù bị lần thứ 1 cho ngày gặp mặt truyền thống AHKT Huế, năm 2018

Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2018, vào lúc 8h
Ban LL Ái Hữu Kỹ Thuật Huế đã họp ( lần 1 ) để họp trù bị cho ngày gặp mặt truyền thống của AHKT Huế.( dự kiến ngày 3-6-2018 ).
Theo thư mời các anh em đã đến đông đủ chỉ có 2 người vắng mặt có lý do.
Ban LL bầu ra  ban tổ chức cho ngày họp mặt truyền thống KT Huế ngày 3-6-2018,
Ban tổ chức gồm :
Người điều hành tổng quát
Tiểu ban phụ trách tiếp tân
Tiểu ban phụ trách phần Lễ
Tiểu ban phụ trách phần Hội
Tiểu ban phụ trách về hậu cần..

Buổi họp kết thúc vào lúc 10h, từ đây các tiểu ban lên kế hoạch cụ thể để trình bày thông qua kế hoạch vào buổi họp lần 2 sắp tới.

AHKT

Leave a Reply