Thăm bạn Võ Đệ cựu HS Kỹ Thuật NK 68-72 bị tai nạn

Chiều ngày 22-1-2018, chúng tôi đến thăm bạn VÕ ĐỆ cựu hs kỹ thuật Huế NK 68-72. Bị tai nạn gãy 3 xương sườn đang nằm viện.

AHKT-Huế

Leave a Reply