Thăm tang và phúng điếu thân mẫu anh Lê Văn Đích cựu hs KT Huế NK 66-71

Được tin thân mẫu anh Lê Văn Đích cựu hs KT Huế NK 66-71
là Cụ Bà PHAN THỊ LÙN
Pháp Danh QUẢNG SIÊU
Tạ thế vào lúc 5giờ 45′,ngày 06-04-2018
(nhằm ngày 21 tháng 2 năm Mậu Tuất )
Hưởng Thọ 87 tuối
Linh cữu được quàn tại tư gia: 20 Thanh Tịnh phường Vỹ Dạ,TP Huế.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn
Xin chia buồn cùng bạn Lê văn Đích và gia đình tang quyến

AHKT Huế

Leave a Reply