Thăm tang và phúng điếu con trai út của anh TRƯƠNG MINH KHOA cựu hs KT Huế NK 71-77

Rất đau buồn khi được tin con trai út của anh TRƯƠNG MINH KHOA cựu hs KT Huế NK 71-77
là em TRƯƠNG MINH TRUNG HIẾU
Pháp danh : Nhuận Minh
Mất vào lúc 23 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm Mậu Tuất
(nhằm ngày 7 tháng 4 năm 2018 )
Hưởng dương 21 tuổi

Ái Hữu Kỹ Thuật rất đau lòng khi nhận được hung tin này.
Chúng tôi chân thành chia sẻ nổi đau mất con của bạn.
Nguyện cầu Hương Linh TRƯƠNG MINH TRUNG HIẾU sớm được siêu thoát về cỏi Niết Bàn
Cầu mong vợ chồng bạn  sớm lấy lại sức khỏe – tinh thần, gia đình mình sớm được ổn định.

Trong tương lai, bạn và gia đình bạn có gì khó khăn trong cuộc sống và sức khỏe, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, vì chúng ta là đồng môm Kỹ Thuật Huế.

AHKT HUẾ

Leave a Reply