Thăm tang và phúng điếu nhạc mẫu của anh Nguyễn Xuân Tiến cựu hs KT Huế NK 71-77

Chiều ngày 19-2-2018 ( Mồng bốn Tết Mậu Tuất).
AHKT Huế đã đi thăm tang và phúng điếu nhạc mẫu của anh Nguyễn Xuân Tiến cựu hs KT Huế khóa 2 NK 71-77 đồng thời là thím ruột của anh Nguyễn văn Chung cựu hs KT Huế NK 72-77
Là Cụ Bà TRẦN THỊ GÁI
Tạ thế vào lúc 02 giờ ngày 16-2-2018 ( nhằm ngày 01- tháng 01- năm Mậu Tuất ) hưởng thọ 91 tuổi.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu thoát.
Xin chia buồn cùng anh Nguyễn xuân Tiến,anh Nguyễn văn Chung,cùng đại gia đình tang quyến,

AHKT Huế

Leave a Reply