Thăm tang và phúng điếu thân mẫu anh Ngô Viết Thứ, cựu hs KT Huế NK 71-77.

Sáng ngày 20-2-2018 ( mồng năm Tết Mậu Tuất )
AHKT Huế đã đi thăm tang và phúng điếu thân mẫu anh Ngô Viết Thứ, cựu hs KT Huế NK 71-77.
Là Cụ Bà LÊ THỊ LÀI
Pháp danh : Nhuận Hoa
Đã từ trần vào lúc 19 giờ 30 ,ngày 16-2-2018 ( nhằm ngày 01 tháng 01 năm Mậu Tuất )
Hưởng thọ 88 tuổi
Linh cửu quàn tại tư gia.
Ái Hữu Kỹ Thuật Huế, xin chia buồn với anh Ngô Viết Thứ và tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.

Leave a Reply