Thăm tang và phúng điếu thân mẫu của anh Châu Minh Kỳ, cựu hs KT Huế-ban Toán NK 70-75

Được tin thân mẫu của anh Châu Minh Kỳ, cựu hs KT Huế, ban Toán NK 70-75
là Cụ Bà LÊ THỊ THANH ĐÍCH
Pháp Danh NGUYÊN Ý
Tạ thế vào lúc 23g 50′,ngày 21 tháng 2 năm Mậu Tuất
( Nhằm ngày 6 tháng 4 năm 2018 )
Hưởng thọ 89 tuổi

Ái Hữu Kỹ Thuật Huế, nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu thoát về cỏi Niết Bàn
Chúng tôi xin chia buồn cùng anh Châu Minh Kỳ cùng gia đình tang quyến.

AHKT HUẾ.

Leave a Reply